फोन डायरेक्टरी

Filter:      
S. No. Name Designation Office IP IC No Residence
1 Dr. Padam Kumar Jain Principal Secretary 2385088 24222 2223588
2 Shri Umashankar Sharma Secretary 2227975 24223
3 Shri Prakash Chand Jain Principal Private Secretary 2227444 24228
4 Shri Rakesh Kumar Bansal Joint Secretary - I 2385528 24229 2225011
5 Shri Hari Ram Jat Joint Secretary - II 2385819 24230 2250222
6 Shri Bhagwan Das Joint Secretary -III 2385696 24231
7 Shri Bhagwan Sharda Joint Secretary - IV 2385745 24232
8 Dr. Chandrika Prasad Sharma Joint Secretary - V
9 Shri Brijmohan Gupta joint Secretary - VI
10 Shri Bharosi Lal Gupta Officer on Special Duty (J) 2385553 24226 2405807
11 Shri M.L. Kumawat Deputy Secretary to Hon'ble Lokayukta 2227284 24225 2170241
12 Shri J.P. Yadav Deputy Secretary
13 Shri Rambabu Chaturvedi Deputy Secretary
14 Shri Subhash Chand Khandelwal Deputy Secretary 2385535 24233
15 Shri B.L. Yadav Deputy Secretary
16 Shri Sanwar Mal Pareek Jt. L.R. 2385714 24238
17 Shri O.P. Sharma, RAS Officer on Special Duty (R) 24237
18 Shri Amit Kumar (RJS) Assistant Secretary (j) 24227
19 Shri Sanjeev Kumar Pandey RAS Assistant Secretary (R) 24239
20 Shri Deepak Gehlot Assistant Secretary
21 Shri R.C. Mundra Assistant Secretary
22 Shri Navratna Gehlot Assistant Secretary
23 Shri Madan Mohan Nagayach Assistant Secretary (N)
24 Shri H.K. Mishra P.S. to Secretary 2227975 24223
25 Shri Rajendra Verma P.S. to OSD (J) 2385553 24226
26 Shri Devendra Gajraj AAO-(I) 24234
27 Shri Rajesh Sharma A.A.O. (II)
28 Smt. Sushma Mehrotra Librarian
29 Shri Ramesh Kudiwal Section Officer
30 Shri Rajendra Singh Section Officer
1 2